ประกวดบทความและ “ต่อกลอน”

ผลงานในกิจกรรมประกวดบทความและแต่งคำประพันธ์ในวาระ 45 ปี 6 ตุลา เพื่อรำลึก ย้ำเตือน และแสดงให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงโดยรัฐในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่ยังคงลอยนวลพ้นผิดจวบจนปัจจุบัน รวมถึงสานต่อจิตวิญญาณการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไป

โครงการ “45 ปี 6 ตุลา : จาก 6 ถึง 16 ตุลา” ได้เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์เติมแต่งบทกลอนเดิมที่ถูกแต่งขึ้นในช่วงเดือนตุลาด้วยมุมมองของคนยุคปัจจุบัน หรือมาร่วมเสนอมุมมอง บทวิเคราะห์ บทวิพากษ์ หรือข้อเสนอใหม่ ๆ สู่สังคมผ่านบทความในหัวข้อ “จาก 6 ตุลา ถึง 16 ตุลา” พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 24,000 บาท

ประกวดแต่งคำประพันธ์

ร่วมประกวดแต่งคำประพันธ์บทใหม่ต่อจากคำประพันธ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ 6 ตุลา ที่กำหนดให้ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาของคำประพันธ์ในอดีตกับการต่อสู้หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยในยุคปัจจุบัน อ่านกติกาและรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติม https://bit.ly/2UZSpYM

ผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ: มณีกานท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1: นัชช์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2: อัจฉราณัฏฐ์ เพ็ชร์เกษม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลชมเชย: โพระดก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และณัฐกุล บุญโย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงาน

ประกวดบทความ “จาก 6 ตุลา ถึง 16 ตุลา”

จากเดิมที่วันที่ 16 ตุลา เป็นเพียงความสับสนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ จากการรวมเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 เข้าด้วยกัน ในปี 2563 วันที่ 16 ตุลาคม กลายเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมอย่างรุนแรงครั้งแรกในช่วงการชุมนุมปีที่ผ่านมาโดยใช้รถฉีดน้ำสีน้ำเงิน ณ แยกปทุมวัน

ร่วมส่งบทความไม่เกิน 4 หน้าในหัวข้อ “จาก 6 ตุลา ถึง 16 ตุลา” โดยสามารถขยายความ ตีความหัวข้อดังกล่าว หรือแสดงความเห็นและนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะย้อนมองอดีตประวัติศาสตร์เดือนตุลา ตีแผ่สถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน หรือมีข้อเสนอสู่อนาคตที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกครั้ง อ่านกติกาและรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมที่ bit.ly/3BGEEOD

ผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ: ลิขิตฝัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1: ธนธร จิรรุจิเรขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2: กษิธัฏฐ์ เอี้ยงเอี่ยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รางวัลชมเชย: กฤตภาส รัตนเวสส์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเพลิงศิลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะจุฬา, สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และคณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์